Ανακαινίσεις

 Η UC θα φροντίσει την ανακαίνιση στο σπίτι σας από την αρχή μέχρι το τέλος. Είτε θέλετε να εργαστούμε με σχέδια των δικών σας ιδεών ή των επαγγελματιών μας, αφήστε την UC να μετατρέψει τα όνειρά σας σε πραγματικότητα. Ο καλός σχεδιασμός και προγραμματισμός είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη ανακαίνιση. Πριν από την έναρξη κάθε έργου, η Under Construction θα σας καθοδηγήσει για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της μεταμόρφωσης του σπιτιού σας .Κατά την αρχική πρώτη επίσκεψη, η Under Construction θα ακούσει τις προσδοκίες και την αντίληψή σας για το έργο και θα διενεργήσει μια αρχική επιθεώρηση για να αξιολογήσει τυχόν προφανή τεχνικά ή κατασκευαστικά θέματα που ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη διαδικασία ανακαίνισης.

 


 

 

Στη συνέχεια, η Αρχιτέκτονάς μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να συμπληρώσει τη λίστα επιθυμιών σας και να συνθέσει μερικές επιλογές που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας. Μόλις είστε ικανοποιημένοι με τα αρχικά αρχιτεκτονικά σχέδια, μια πλήρης σειρά κατασκευαστικών αρχιτεκτονικών σχεδίων μπορεί να παραχθεί. Τα σχέδια αυτά θα χρησιμοποιηθούν και για την οριστικοποίηση της προσφορά μας. Αν έχετε ήδη δικά σας αρχιτεκτονικά σχέδια θα χαρούμε να εργαστούμε πάνω σε αυτά προς το επθυμητό αποτέλεσμα.

Με την ομάδα σε ετοιμότητα, η διαδικασία κατασκευής μπορεί να αρχίσει. Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ατομικές ανάγκες του κάθε πελάτη, προσπαθούμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο οποιαδήποτε όχληση. Οι τεχνίτες μας φέρουν γνώση, εμπειρία και ικανότητα. Η Under Constuction παρέχει την πλήρη διαχείριση του έργου την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού και με άψογο αποτέλεσμα.

  Η Διαδικασία :
  1. Αρχική πρώτη επίσκεψη
  2. Ιδέες
  3. Αρχιτεκτονικά σχέδια
  4. Έκδοση άδειας δόμησης (αν χρειάζεται)
  5. Έναρξη κατασκευής
  6. Πλήρης Διαχείριση Έργου
  7. Ολοκλήρωση Έργου