Μπάνιο 7D

Το να ξεκινήσει η ανακαίνιση του μπάνιου σας απέχει μόνο ένα τηλεφώνημα. Η Under Construction παρέχει την υπηρεσία ολοκληρωμένης ανακαίνισης μπάνιου σε 7 ημέρες!. Στόχος μας είναι να γίνει όσο το δυνατόν πιο εύκολα και ξεκούραστα για σας. Οι υδραυλικοί και οι τεχνίτες μας είναι επιλεγμένοι ως προς την ποιότητα, τη συνέπεια και την αξιοπιστία στο έργο τους, καθώς και τα συνεργεία που θα αναλάβουν τα ξυλουργικά, ηλεκτρικά, επενδύσεις τοίχων και δαπέδων με πλακίδια κλπ.  

 

 

Η Under Construction θα σας καθοδηγήσει μέσα από τα σημαντικά βήματα του σχεδιασμού και προγραμματισμού για την 7D ανακαίνιση του μπάνιου σας.

 

 

 

 

Κατά την αρχική πρώτη επίσκεψη, η Under Construction θα ακούσει τις προσδοκίες και την αντίληψή σας για το έργο και θα διενεργήσει μια αρχική επιθεώρηση για να αξιολογήσει τυχόν προφανή τεχνικά ή κατασκευαστικά θέματα που ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη διαδικασία ανακαίνισης.

 

Στη συνέχεια, η Αρχιτέκτονάς μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να συμπληρώσει τη λίστα επιθυμιών σας και να συνθέσει μερικές επιλογές που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας. Μόλις είστε ικανοποιημένοι με τα αρχικά αρχιτεκτονικά σχέδια, μια πλήρης σειρά κατασκευαστικών αρχιτεκτονικών σχεδίων μπορεί να παραχθεί. Τα σχέδια αυτά θα χρησιμοποιηθούν και για την οριστικοποίηση της προσφοράς μας.Αν έχετε ήδη δικά σας αρχιτεκτονικά σχέδια θα χαρούμε να εργαστούμε πάνω σε αυτά προς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Με την ομάδα σε ετοιμότητα, η διαδικασία κατασκευής μπορεί να αρχίσει. Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ατομικές ανάγκες του κάθε πελάτη, προσπαθούμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο οποιαδήποτε όχληση. Οι τεχνίτες μας φέρουν γνώση, εμπειρία και ικανότητα. Η Under Construction παρέχει την πλήρη διαχείριση του έργου εξασφαλίζονταςτην ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού και με άψογο αποτέλεσμα.
 

Η Διαδικασία:

  1. Αρχική πρώτη επίσκεψη
  2. Ιδέες
  3. Αρχιτεκτονικά σχέδια
  4. Έκδοση άδειας δόμησης(αν χρειάζεται)
  5. Έναρξη κατασκευής
  6. Πλήρης Διαχείριση Έργου
  7. Ολοκλήρωση Έργου