Άδειες

Μελέτες

  1. Έκδοση άδειας δόμησης
  2. Αρχιτεκτονικές μελέτες κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, επαγγελματικών χώρων
  3. Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ν.4178/2013
  4. Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων & υγειονομικού ενδιαφέροντος
  5. Επίβλεψη κατασκευής