Με Το Κλειδί Στο Χέρι

Αναλαμβάνουμε το συνολικό έργο ανέγερσης κτίσματος: από την επιλογή του οικοπέδου και την έκδοση άδειας δόμησης μέχρι την κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι». Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο της κατασκευής μπορεί να σας προφυλάξει από ενδεχόμενους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο (οικοδομησιμότητα οικοπέδου, συμβολαιογραφικά, κατασκευαστικά σχέδια, ανέγερση, κλπ). Είμαστε σύμβουλοι και συνεργάτες σας είτε κτίζετε το σπίτι των ονείρων σας είτε στο επενδυτικό εγχείρημά σας.