Μονώσεις

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια.

 

Περισσότερα από αυτά τα κτήρια αντιμετωπίζουν θέματα όπως:

 • μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης,
 • παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/ μονοί υαλοπίνακες),
 • ελλειπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους,
 • μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας,
 • ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα χαμηλή απόδοση.

 

 

 

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτήριο εξασφαλίζεται εν μέρει με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτηρίου και τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών στοιχείων και συστημάτων και εν μέρει μέσω της υψηλής αποδοτικότητας των εγκατεστημένων ενεργειακών συστημάτων, η οποία προϋποθέτει την άριστη ποιότητα του σχετικού εξοπλισμού και της εγκατάστασής του καθώς και των σχετικών τεχνικών μελετών που τον προδιαγράφουν. Άλλος ένας καθοριστικός παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ενεργειακή διαχείριση του κτηρίου, μία συστηματική, οργανωμένη και συνεχής δραστηριότητα που αποτελείται από ένα προγραμματισμένο σύνολο διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών δράσεων. Οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτήριο μπορεί να αφορούν:

 • Το κτηριακό κέλυφος (π.χ. θερμομόνωση, κατάλληλα συστήματα ανοιγμάτων, παθητικά ηλιακά συστήματα)
 • Τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου (π.χ. χρήση βλάστησης)
 • Τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού και τις ηλεκτρικές συσκευές
 • Την ορθολογική χρήση του κτηρίου και την αξιοποίηση των δομικών του στοιχείων (π.χ. ενεργειακή διαχείριση, φυσικός αερισμός, αξιοποίηση της θερμικής μάζας)
 • Συνδυασμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια μπορούν να επιφέρουν εξοικονόμηση έως και 60%.
 • Τεχνικές θερμικής προστασίας του κτηρίου (μονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων κλπ) μπορεί να επιφέρουν έως και 50% εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Η χρήση ψυχρών υλικών στις οροφές έχει αναμενόμενο όφελος της τάξης του 5-8% εξοικονόμηση ενέργειας συνολικά, ενώ μόνο για την ψύξη, το όφελος είναι μεγαλύτερο, της τάξης του 15%.
 • Η αντικατάσταση των παλιών οικιακών λεβήτων και η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης μπορεί να εξοικονομήσει 10% - 30% της ενέργειας θέρμανσης.
 • Η χρήση ηλιακών συλλεκτών μπορεί να καλύψει της ανάγκες Ζεστού Νερού Χρήσης σε ποσοστό 70%.
 • Ο φωτισμός καταναλώνει το 14% της συνολικής ενέργειας του κτηριακού τομέα. Με τη χρήση πιο αποδοτικών εξαρτημάτων και συστημάτων ελέγχου και με την ενσωμάτωση τεχνικών φυσικού φωτισμού και άλλων τεχνολογιών μπορεί να έχουμε εξοικονόμηση 30-50%.
 • Η χρήση της ενέργειας για κλιματισμό αναμένεται να διπλασιαστεί ως το 2020. Μία εξοικονόμηση κατά 25% μπορεί να επιτευχθεί από συστήματα κλιματισμού που εξασφαλίζουν απαιτήσεις βέλτιστης απόδοσης.
 • Λύσεις μη τεχνολογικές, απλές διαδικαστικές ρυθμίσεις και συμπεριφορικές αλλαγές περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας ως και 10%, χωρίς όμως να μειωθεί, αλλά αντίθετα, να αυξηθεί το επίπεδο ποιότητας διαβίωσης στα κτήρια και στις πόλεις.
 • Τοπικά διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, γεωθερμία), συμπαραγωγή θερμότητας/ηλεκτρισμού, τηλεθέρμανση και αντλίες θερμότητας, έχουν σημαντικό επιπρόσθετο δυναμικό εξοικονόμησης.

 

Η Διαδικασία :

 1. Αρχική πρώτη επίσκεψη
 2. Προτεινόμενες εργασίες
 3. Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού
 4. Προϋπολογισμός
 5. Εκτέλεση εργασίας
 6. Έκδοση 2ου Ενεργειακού Πιστοποιητικού

 

 

 

 


*** Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»