Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παιδιατρείου

 

Θέση: Ν. Πέραμος Καβάλας

Επιφάνεια: 52m2

Κατάσταση: Yλοποιημένο

Έτος: 2018

Χρόνος παράδοσης: 6 εβδομάδες

 

Μελέτη - Κατασκευή 

Πρόκειται για πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματος σε χώρο παιδιατρείου. Οι χώροι χαρακτηρίζονται από μία σύγχρονη αισθητική και μια ζεστή ατμόσφαιρα φιλική προς τα παιδιά. Σημαντικό πλεονέκτημα  της εσωτερικής διαρρύθμισης είναι η δυνατότητα άμεσης επαναφοράς του χώρου σε διαμέρισμα.