Μετατροπή διαμερίσματος σε ιατρείο

 

Μετατροπή διαμερίσματος σε ιατρείο παιδιών στο κέντρο της Καβάλας. Η μεταβολή περιελάμβανε τη δημιουργία ανοίγματος μεταξύ του χώρου αναμονής και του εξεταστηρίου, τη μετατροπή του υφιστάμενου λουτρού σε δύο WC, αντικατάσταση κουφωμάτων, προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, επένδυση διαδρόμων με πατητή τσιμεντοκονία, επισκευή και ανάδειξη ξύλινου δαπέδου και ολοκληρωμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση Smart Business.

Φωτογραφία: Β. Σόλας Lili Liberopoulou Ioannis Limnioudis Vangelis Argiriou Maria Ver Billy Solas